Information til borgerne om Holmegaardsvej 22. juli 2018

Asfalt på Holmegaardsvej. Fra uge 32 vil asfaltarbejdet med at lægge slidlag på Holmegaardsvej og Tørvevej pågå Trafiksaneringer vil efterfølgende blive etableret. Vi beklager de gener der måtte komme. Park & Vej