Asfalt på Holmegaardsvej.

Fra uge 32 vil asfaltarbejdet med at lægge slidlag på Holmegaardsvej og Tørvevej pågå
Trafiksaneringer vil efterfølgende blive etableret.
Vi beklager de gener der måtte komme.
Park & Vej