Referat af Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Mandag d. 27. august 2018 kl. 19.00-21.00

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra evt. tilhørere

3 godkendelse af referat

4 indlæg fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer

5 evt kommentarer fra landdistriktsudvalgs møde i dag.

6 Vedr. Dialogmøde den 30-8 kl. 16-18 i Rådmandshaven

7 Formand

8 Evt.

—————————–

Tilstede: Marie-Luise Rye Nielsen (formand og referent), Bent Sandberg Andersen (kasserer) Lars Rude, Curtie Fugl, Poul Olsen.

Tilhører: Linette Bach (Kulturarvs Ambassadør), Dennis E. Paustian (Dir. Ny Holmegaard), Peter Jensen (Webmaster på LR Hjemmeside)

Ad 1. Poul Olsen

Ad 2. Dennis E. Paustian var kommet på Bents opfordring for at fortælle om hvor langt man var kommet med renoveringen af Ny Holmegaard. Det er hovedsagelig renoveringen af det ydre af bygningerne man er i gang med. Man regner med at det står færdigt i 2020.

Linette var kommet på Curties opfordring da hun har givet udtryk for at hun gerne vil deltage i vore møder. Hun deltager som frit medlem indtil generalforsamlingen i marts 2019.

Peter var inviteret, og vi var enige om at hans indlæg vedr. borgermødet med teknisk udvalg d. 22-8 var fuldt dækkende for hvad de andre, som deltog i mødet, også havde oplevet.

Ad 3. Referat fra sidste møde 13-8 godkendt.

Ad 4. Bent arbejder på et læserbrev til avisen vedr. gadekæret om hvordan vi gerne vil have det skal se ud.

Curtie fastholder at grundlaget for lokalrådene skal tages op til revision af byrådet (byrådene) således at lokalrådene, for dem der ønsker det, får større selvbestemmelse. (at vi f.eks. selv bestemmer at (Bents ide) gadekæret skal renses og renoveres og gøres til en hyggelig oase med noget belysning og måske et springvand, så den knap ½ mill mennesker som kommer i Fensmark Brugsforening årligt, ser at man i Fensmark lægger vægt på dejlige omgivelser)

Det vil turisterne også bemærke, og ingen reklame er bedre end mund til mund metoden.

Ad 5. ingen kommentarer

Ad 6. Læste dagsorden op for mødet d. 30-8, og alle var enige om at den er så omfattende, at vi ikke kan forvente at opnå et rimeligt resultat på de afsatte 2 timer!

Ad 7. vedr. møde 13-9 om hjemmesiden, Peter er ikke hjemme, så jeg tager afsted, bare for at høre og se, og få ideer!

Ad 8. Vores infoskærm i Brugsforeningen er stadig i sort.

Enten må vi finde en ny til at ”køre” den for os!! Eller – Forslag- vi kunne måske få forsiden af vores hjemmeside op på den- jeg kan spørge d.13-9 !!

Vi skal forventningsafstemme vores rolle i forhold til byrådet.

Mødet slut 21.00