Ordinær Generalforsamling I Fensmark Biblioteksmødesal

torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19.00

Dagsorden:

Referent:

1.Valg af stemmetællere

2.Valg af dirigent

3.Formandens beretning

4.Kassererens beretning

5.Indkomne forslag

6.Valg af rådsmedlemmer

Valg af suppleanter

Valg af revisor: Arne Møllebro

Valg af revisorsuppleant: Ditte Christiansen

7.Evt.

Evt. forslag til afstemning skal være formanden i hænde senest 15. marts 2019 enten på mail: fensmarklokalraad@gmail.com eller i postkassen på adr Akaciehaven 20, Fensmark.