Lokalrådsmøde på biblioteket

Torsdag d. 28. februar 2019 – kl 19.00

Dagsorden

1. Til stede –

2. valg af ordstyrer

3. Godkendelse af dagsorden

4. Indlæg fra tilhørere

5. Regnskabet

6. Indlæg fra medlemmerne og Linette

7. drøfte opgaver ifb med generalforsamlingen-bl. a stemmesedler

8. Indlæg fra formanden, bl.a. møde med Museet på Værket

9. Evt.