Referat  Generalforsamling i Bibliotekets mødesal

Torsdag d. 28. marts 2019  kl. 19.00

 

Dagsorden:

Referent:  Marie-Luise Rye Nielsen

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer:

Valg af suppleanter:

Valg af revisor:  Arne Møllebro

Valg af revisorsuppleant:  Ditte Christiansen

Evt. forslag til afstemning skal være formanden i hænde senest 15. marts 2019 enten på mail: fensmarklokalraad@gmail.com eller i postkassen på Akaciehaven 20, Fensmark.

 

Fremmødte borgere:  18

 

Ad 1.   John Poulsen og Michael Perch

Ad 2.   Arne Møllebro

Ad 3.   Formandens beretning blev godkendt efter en meget lang og livlig debat

Ad 4.   Kasserer Bent Andersen afgav beretning på regnskabet, som herefter blev godkendt. Bent havde meddelt at han ikke fortsætter i lokalrådet, hvilket han gentog her, men er villig til at blive på posten til en ny kasserer melder sig.

Ad 5.   ingen indkomne forslag

Ad 6.   Valg:

Marie-Luise Rye Nielsen modtog genvalg

Curtie Fugl fortsætter, var ikke på valg

Poul Olsen tager alligevel et år mere.

Bent Andersen gik af

Valg af suppleanter:

John Poulsen

Dorte Bach

Bjarne Nielsen

Leif Hansen

Arne Møllebro modtog genvalg som revisor

Ditte Christiansen modtog genvalg som revisor suppleant

 

Ad 7.   Der var en livlig debat om gadekæret (bl.a. ejerskabet, som kun delvist er kommunen) – Folkemusikhuset – borgerbudgetter – ungdomsskole – skole .

Generalforsamling var slut kl. 21.20

 

Rådet konstituerede sig efterfølgende, og ser herefter ud som anført nedenfor:

Formand: Marie-Luise Rye Nielsen,

Næstformand: Curtie Fugl,

Kasserer: Poul Olsen

Bjarne Nielsen,

Dorte Bach,

John Poulsen og

Leif Hansen.  

IT ansvarlig: Thomas Arvedsen (monitor i Brugsen)

Frivillig: Peter Jensen (hjemmeside), Linette Bach (facebook)