Referat af Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Tirsdag d 7. maj 2019

 

Dagsorden:

  • valg af ordstyrer og referent
  • indlæg fra evt. tilhørere
  • gennemgang af vedtægter
  • rådets fremtidige fordeling/interesse områder
  • kommunen – vej og park – affald – glasværket – gadekæret – skolen
  • Kasserer
  • Formand:

Nye møde datoer

Ny aftale med glasværket

Kommunestrategiplan i høring

Invitation til borgermøde 13. maj kl. 17.30-20.30

Møde med Team Trafik vedr. Holmegaardsvej

Til stede: CF, BN, LH, DB, JP.    Afbud: PO

Ad 1.  ordstyrer of referent: Marie-Luise

Ad 2.  ingen tilhører

Ad 3.  Gennemgået vedtægterne –

Ad 4 og 5 da de hører sammen: rollerne blev fordelt som følger:

Curtie: Glasværket og Affald (næstformand)

Dorte:  Glasværket

John:   Gadekæret og tryksager og  Vej og Park

Bjarne: Vej og Park

Poul:    Kasserer samt (vej og park) Holmegaardsvej og byparken

Leif:     all-round

MLR:   all-round (lave ny  aftale med glasværket) 15. 21. eller 22 maj!

John kontakter Sangill vedr. Lokalrådets Folder, får pris etc.

Ad 6     — afbud

Ad 7     Nye mødedatoer:  6/8, 10/9,  8/10,  og  5/11

Ad 8     Sommertur – i juli – forslag:

1) at vi måske kunne finde og gå ud ad ”kærligheds stien” og spise frokost  et eller andet sted (måske Gulerodshuset) da der ikke er nogen spisesteder i nærheden,

2) at vi besøger et af de andre lokalråd som f.eks har etableret et fint gadekær så vi kan lære noget af dem, og så evt. spise der på stedet hvis muligt. (hvis vi bestemmer os for det sidste, evt invitere Flemming (gadekæret) med)

 

Mødet slut 21.05