Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Tirsdag d 6. august  2019 kl. 19.00-20.00

  

Dagsorden:

  1. Til stede
  2. Siden sidst – fra alle
  3. Skærmen i Brugsen
  4. Sommertur – fastlæggelse af dato og sted
  5. Evt

 

Da vi er blevet kontaktet af Syska vedr. video til ”Værket” og af  Michael Krog vedr vandretur til Vridsløse har jeg inviteret begge til vores møde.