Referat af Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Tirsdag d 6. august  2019 kl. 19.00

Dagsorden:

1.Til stede

  1. Siden sidst – fra alle
  2. Skærmen i Brugsen

4.Sommertur – fastlæggelse af dato og sted

5.Evt

Da vi er blevet kontaktet af Syska vedr. video til ”Værket” og af  Michael Krog vedr vandretur til Vridsløse har jeg inviteret begge til vores møde.

 

Ad 1  Dorte, Bjarne, Poul, John, Curtie, Leif og Marie-Luise

Michael Krog, Center for Plan og Miljø kom og fortalte om ideen med Vandretur fra Vridsløse Kirkeruin den 13. august . Ideen er at lokale går med ind i projektet ved at spørge de lokale lodsejere om at få lov at lave vandrestier langs marker og skel, så man kan få en sammenhængende rute fra —  til glasværket. Turen er annonceret til følgegruppen og på facebook, muligvis også i lokalsprøjten. M.K. gik kl 19.35

Ad 2

Poul:  kunne meddele at man er i gang med Holmegårdsvej, advarselsblink ved fodgængerovergangene og afstribning ved de planlagte chikaner. Endvidere kom Poul med forslag  vedr  mail-korrespondance. Hvilket alle var enige om at følge.

John: Har videresendt video til formanden om ”flydespringvand m/led lys” til gadekæret. Han har drøftet det med Flemming. Rådet var enige om at det var en god ide til at forskønne vores ”bymidte”, men at det ikke skal sættes i gang før gadekæret er renoveret.

Marie-Luise: Informerede om at renoveringen af Chr. Winther stenen er sat i gang med stenhuggeren.

Ad 3

Jeg kontakter Thomas vedr. skærmen i Brugsen.

Ad 4

Fastlagt til enten 23 eller 24 september.

Ad 5

Mickael Perch kom lige forbi med en god nyhed: Skolen har i år præsteret de bedste resultater til eksamen målt på karakterer i mange år. De har altså rykket sig kraftigt frem, men de endelige resultater skal dog først verificeres og offentliggøres ad officielle kanaler.

Mødet slut 20.30