Referat af Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Tirsdag d 10. sept.  2019 kl. 19.00

Dagsorden:

1.Til stede

  1. Indlæg fra gæsterne og evt. tilhører
  2. Drøfte hvilke fonde vi skal søge for at få gadekæret renoveret; vi har overslag på stenkant og oprensning. Vi mgl stadig tilbud på rækværk

4.Siden sidst  – fra bestyrelsesmedlemmer

  1. Udvide flagdage (nuværende fastsatte flagdage: konfirmationer, samt pinsemorgen hvor Urania giver koncert. Evt. nye flagdage: Påskesøndag, 5. maj, 5. juni, 15. juni(Valdemars dag)
  2. Formand
  3. Info om Sommertur – 24. sept. Kl. 10.00 på Ardagh
  4. Evt.

 

Ad 1  Poul, John, Ditte, Dorte, Bjarne, Leif og Marie-Luise samt Linda Frederiksen, Mette Dinesen, Peter Jensen.  Afbud fra Curtie og Syska(museet)

Ad 2 : Peter Jensen: iflg. Plan & Erhvervsstyrelsens dagsorden af 19/8 2019 skulle der være lavet en ny lokalplan vedrørende Marievej (Willumsgård) Formanden ikke underrettet om sagen fra rette kanaler. Præsentationsrunde af medlemmerne – hvorefter Linda og Mette præsenterede sig og hvad de beskæftiger sig med og opfordrede til at man altid var velkommen til at kontakte dem.

Ad 3: Vi har fået tilbud på rækværk omkring gadekæret: Udskiftning af enkelte sektioner kr. 3.600,- pr. stk, alternativt hele rækværket: incl. Montage kr. 130.000,-  ex moms. (overslag indhentet af Flemming)

Med hensyn til søgning af fonde så skal vi (iflg Mette) finde ud af hvordan vi gerne vil have området til at fremstå og hvilke evt. aktiviteter /faciliteter man kunne tilbyde på stedet, som gør det attraktivt at opholde sig der – f.eks. sammenkomster på et eller andet niveau!  (De lokalområder som har gjort noget ved deres gadekær er Menstrup, Sneslev, St. Røttinge) (kontaktoplysninger)  –  Fundraising – LAK-midler – Lokalrådenes Ekstrapulje.

 

Ad 4: Poul: Holmegaardsvej – fodgængerovergangene er færdiggjort – afstribningen for de planlagte chikaner er færdiggjort, så mgl vi kun de fysiske chikaner, de haster

John: Udbad sig tilladelse til at købe nyt flag + snore til flagstængerne ved gadekæret. Flagstængerne trænger til rensning. NB kun flagsnore jf. Poul Olsen.

Bjarne og Leif:  var med på vandreturen 13. aug fra Vridsløse; det havde været rigtigt godt. Der var mødt 31 personer.

 

Ad 5: Afventer tilbagemelding fra ”flagholdet” John og Flemming vedr. det udvidede flag program

Ad 6: Referatet af 6/8 godkendt. Informeret om Stormøde og at flest mulige deltager, melde tilbage til formanden idet der skal ske tilmelding senest den 16. sept

Ad 7: informeret.

Ad 8:  –

Mødet slut 20.40