Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Tirsdag d 5. november  2019 kl. 19.00-21.00

 

 

Dagsorden:

 

  1. Til stede
  2. Indlæg fra evt. tilhører
  3. Siden sidst – fra bestyrelsesmedlemmer
  4. Kasserer
  5. Poul: nyt fra borgermøde d. 31. oktober i hallen
  6. Formand: – facebook grp – it ændringer –
  7. Nye mødedatoer til og med juni 2020
  8. Evt