Referat af Lokalrådsmøde d 5. november  2019

Dagsorden:

Til stede

Curtie Fugl (hospital), Poul Olsen(hospital)

  1. Godkendelse af referat af 8-10
  2. Indlæg fra evt. tilhører
  3. Siden sidst – fra bestyrelsesmedlemmer
  4. IT: Ny mand på Jobbet – Anders – drøfte hvad hvordan og hvornår
  5. Formand: – borgermøde 30/10) oa meddelelser
  6. Nye mødedatoer til og med juni 2020 samt
  7. Dato for generalforsamling

Referat

 

Til stede: Dorte, Ditte, John, Anders, Bjarne Leif, Marie-Luise       Tilhører: Lars Rude

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Lars Rude bragte følgende emner op: Plejehjemmet – Gadekæret – Nyt og gammelt Fensmark –  Tørvevej: Den hævede vejbane ved stien til hallen er ikke genetableret efter vejarbejde – vi spørger hvorfor!

Ad 3. Marie-Luise orienterede om henholdsvis Curties og Pouls status på hospitalet. Ditte kunne meddele at Linette ikke havde hørt noget fra museet (chefkonsulent Jakob Hansen) som jeg havde henvist til Linette vedr. hans forespørgsel om  masker  og fastelavn.

Ad 4. Vores it-mand Thomas er blevet erstattet af Anders. Anders er søn af John Poulsen og vil gerne hjælpe os med vores informations skærm i Brugsen. Vi er nødt til at købe en ny skærm, da der er fejl på den nuværende. Vi skal også have en mobil-netforbindelse, så vi ikke er afhængig af Brugsens system, så Anders kan komme i forbindelse med skærmen hjemmefra.  Dvs at vi får en mdl udgift på kr. 110,- for den. Vi håber den snart kan sættes i gang igen, så borgerne i Fensmark igen kan få info fra os.

Ad 5. Borgermødet i hallen d. 30/10 som drejede sig om Skyrervej kontra Marievej, og de 3 parceller som kommunen absolut ønsker at placere i det grønne område mellem Marievej,og Skyre vej  kvarteret og Kattekæret . Der var pænt fremmøde ca 60 til personer, og folk protesterede inderligt imod planerne. Høringssvar skal afleveres til kommunen inden den 18. november 2019.

Vi er blevet kontaktet af Gitte, som er med i den gruppe som arrangerer juletræstænding ved Brugsen. Hun ansøgte om støtte til jule-godte-poser til arrangementet, og lokalrådet har sagt ja til støtte.

Endvidere blev rådet orienteret om henvendelse fra Mette Dinesen om Samarbejde imellem skoleafdelinger og lokalsamfund. Jeg mener, at vi først og fremmest skal høre hvad skolerne kunne tænke sig, at vi skulle bidrage med!

 

Ad 6. Nye mødedatoer for 2020:  9, jan., 13. feb., 12. marts, 15 april, 14. maj, 11. juni, 13. aug., 10.sept., 8. okt., 12. nov.

Dato for Generalforsamling: 25. marts 2020

 

Mødet slut  kl. 20.45