Teknisk Udvalg og Plan og Erhvervsudvalget

har besluttet at gennemføre et udviklingsprojekt  i udviklingscentrene Fuglebjerg, Glumsø, Fensmark og Tappernøje.

Projektet går ud på at registrere byernes pladser og opholdssteder og komme med forslag til forbedringer, der bidrager til at skabe fællesskaber og liv i byerne.

Der er afsat 2.9 mio. kr. pr. år de næste fire år til gennemførelse af projekter i de fire byer.

Vi forventer, at projekterne vil give byerne et løft både med hensyn til indretning, belægninger og grønne tiltag.