Fensmark

 

Kom til ”kaffesalon” om udvikling af Fensmark

onsdag den 29. januar 2020 mellem kl. 16 og 18

på Fensmark Bibliotek, Kildegårdsvej i Fensmark.

 

Alle fra byen er velkomne og vi håber på et stort fremmøde!

 

Vi byder på kaffe, kage og en sodavand til børnene.

 

Kaffesalonen gennemføres af landskabsarkitekt Anja Boserup fra Thing Brandt Landskab samt etnolog Christa Brønd. Christa og Anja skal lære byen at kende og finde byens DNA ved at møde byens beboere, høre om hverdagslivet, byens attraktioner og mødesteder samt undersøge hvilke potentialer, der kan arbejdes videre med.

Formålet med kaffesalonen er at åbne byen op og se byens pladser og byrum gennem borgernes øjne.

Baggrund for kaffesalonen er, at Næstved Kommune har besluttet at gennemføre udviklingsprojekter i kommunens fire udviklingscentre.

Projekterne skal komme med forslag til forbedringer, der bidrager til at skabe fællesskaber og liv i byerne.

 

Kom og bidrag med jeres syn på jeres by og sæt præg på udviklingen af Fensmark.

 

Vi glæder os til et konstruktivt møde
Næstved kommune og Fensmark Lokalråd