Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset

Torsdag d. 9. januar 2020  kl. 19.00-21.00

 

 

Dagsorden:

 

  1. Til stede

Curtie Fugl (Marsk-gården)

  1. Godkendelse af referat af 5. nov – dvs mødedato for april er torsdag den 16. – og ikke som anført i referatet.
  2. Indlæg fra evt. tilhører
  3. Siden sidst – fra bestyrelsesmedlemmer
  4. IT – hvad er status på opsættelse af monitor i Brugsen
  5. Formand: a) vedr. møde 29. jan & 18. feb. med kommunen  b) vedr. gen.for.sam

 

Slut