Referat af Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset

Torsdag d. 9. januar 2020

 

Dagsorden:

1.Til stede

2.Godkendelse af referat af 5. nov  – dvs mødedato for april er torsdag den 16. – og ikke som anført i referatet.

3.Indlæg fra evt. tilhører

4.Siden sidst – fra bestyrelsesmedlemmer

5.IT – hvad er status på opsættelse af monitor i Brugsen

6.Formand:  a) vedr. møde 29. jan & 18. feb. med kommunen  b) vedr. gen.for.sam

7.Evt.

Slut

 

 

Ad 1. Poul Olsen, Marie-Luise  Rye, Bjarne Nielsen, Dorte Bach, John Poulsen, Linette Bach, Ditte Christiansen. (referent: Marie-Luise )

Ad 2. Der var indsigelser til referatet af 5. nov. fra forskellige sider, idet et indlæg fra tilhører (Lars Rude) om bl.a. kommunens mgl svar vedr  Linettes (Nye og Gamle Fensmark) projekt som værende en naturlig del af det Nye Fensmark Værk, ikke var taget med i referatet.

Ad 3. Tilhører: Lars Rude gav igen udtryk for at Lokalrådet ikke gjorde nok for at bakke Linettes sag i forhold til Værket og kommunen op. Har lovet at skrive til chefen, Kjeld Møller Hansen mfl.

For at få klaring på sagen, håber det vil lykkes.

Ad 4. Bjarne: kunne fortælle at der havde været mellem 3- 400 gæster på indvielsesdagen af det nye vandværk den 15. dec. Lokalrådet sagde tillykke med en Tuja i potte og en Julestjerne til at lyse op indendørs, ved formanden. John: A) blev kontaktet af Helle Smidt om en borger som mgl p-plads når der foregår noget nede i Indskolingen og institutionerne  ved Trollesgave. Den angivne løsning kunne ingen af medlemmerne tiltræde.  B) forespørgsel fra borger om at få etableret en fodgængerovergang på Holmegaardsvej  fra stisystemet bag ved Hyttemestervej over vejen  til fodgænger/cykelsti mod landevejen til Holme Olstrup.  Der er yderligere klager over skiltning fra svinget ved Godset op mod Fensmark – man vil gerne have fjernet ophævelses skiltet af 70 km fartbegrænsningen.

Poul: Holmegårdsvej – chikanerne er absolut ikke optimale, de er åbenbart ikke reflekterende nok.. Der er pt 3 af chikanerne som er delvis ødelagt, sandsynligvis fordi folk ikke kan se dem i mørke, når det samtidigt regner. Kommunen, Vej og Park, må inddrages.

Saldo på konto: kr. 22.943,00

Det kunne også fortælles at der var set store lastbiler (også Jumbo biler) køre gennem Holmegaardsvej med 50km/t ved 8-tiden om morgenen altså mens børnene stadig var på vej i skole. Hvis man konfronterer chaufførerne, henviser de blot til GPSen, selvom man foklarer at skiltningen forbyder gennemkørsel – skiltningen må og skal altså forbedres.

Ad 5. IT – har fået mail fra Anders at der stadig mgl 1 del før monitoreren kan sættes op i Brugsen, den kommer først omkring d. 20. januar.

Ad 6  formand:drøftet forskellige praktiske ting omkring general forsamling den 25. marts – Arne Møllebro har reserveret dagen.

Opfordret medlemmerne til at deltage i et foredrag: Cirkulær Økonomi foredrag i Folkeuniversitetet den 2. marts kl. 19-21.30 i præstegården. 4 vil gerne deltage. Jeg tilmelder.

Vedr. dispensation for arbejde på gadekæret: printet skema ud, som udfyldes af John, Bjarne og Flemming – skal afleveres hurtigst muligt til kommunen

Endvidere informeret om

Fensmark-prisen,

Høring omkring Næstved kommunes klimaplan 2020-2030 afsluttes 12. feb  (fremsender pr mail)

Årsberetning fra Lille Næstved Lokalråd (fremsender den pr. mail)

 

Ad 7  – Der foregår kloak arbejde på Kildealle

Der skulle snart foreligge en samarbejdsaftale mellem byrådet og de enkelte lokalråd –

Entreprenørarbejde på Maglebjergbakken antages at være Baltic Pipe Line

 

Slut kl. 21.25

 

 

PS: til ad 6: orienteret om arrangement den 29. januar, som kommunen (Grith)  ang Fensmarks grønne fællesområder og det beløb som kommunen har vedtaget, at stille til rådighed, til gavn for befolkningen i bl.a. Fensmark.  Grith har bedt Lokalrådet være samarbejdspartner  ved arrangementet,

Bekendtgørelsen om projektet er offentligtgjort i medierne.