Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset

Torsdag d. 13. februar  2020  kl. 19.00-21.00

 

 

Dagsorden:

 

  1. Til stede
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Valg af ordstyrer
  4. Kasserer (foreløbigt regnskab for 2019)
  5. Indlæg fra evt. tilhører
  6. Formanden –  rådets evaluering af 29. jan.,( husk opfølgningsmøde 18.2 i Rådmandshaven)  samt orientering om følgende emner:             –  møde bestyrelsen Folkemusikhuset 23. jan                                                                                            –  Formandsmøde  i Tybjerg 1. feb.                                                                       – møde m/Keld Møller og Linette på Værket   feb                                                                                               – møde Fensmarkprisen 6. feb                                                                                                  – Venner af Europa møde 11. feb.                                                                             – klage fra borger vedr. skolen modt tlf. 24. jan (tryghedsambassadør)
  7. IT – status på opsættelse af monitor i Brugsen
  8. Siden sidst – fra bestyrelsesmedlemmer

 

Slut