Lokalrådsmøde   i   Folkemusikhuset

Torsdag d. 12. marts  2020  kl. 19.00

 

Dagsorden:

  1. Til stede
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Kasserer ( regnskab for 2019)
  4. Generalforsamlingen
  5. Siden sidst – fra alle medlemmer
  6. Evt