Afholder Ordinær Generalforsamling

I Fensmarks Biblioteks mødesal onsdag 25. marts 2020  kl. 19.00

Dagsorden:

Referent:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer: på valg er

Bjarne Nielsen,

John Poulsen,

Dorte Bach,

Leif Hansen.

De modtager alle gerne genvalg

Valg af suppleanter:  vi har ingen

Valg af revisor:  Arne Møllebro

Valg af revisorsuppleant:  Ditte Christiansen

Eventuelle  forslag til afstemning skal være formanden i hænde senest 11. marts 2020 enten på mail: fensmarklokalraad@gmail.com eller i postkassen på Akaciehaven 20, Fensmark.

 

Vi er pt 6 medlemmer i lokalrådet

Da vi meget gerne skal være 7 medlemmer i rådet, appellere vi hermed til især de noget  yngre beboere i Fensmark om at komme og være med.  Vi mangler også suppleanter, så kom og hils på til generalforsamlingen, og lad dig gerne friste til at deltage.

 

I skal være så hjertelig velkommen

 

 

På gensyn

Fensmark Lokalråd