Referat af  lukket Lokalrådsmøde

i Folkemusikhuset

Torsdag d. 14. maj 2020

 

Referat

1.Til stede var Poul Olsen, Leif Hansen, Dorte Bach, John Poulsen og Marie-Luise Rye Nielsen

Bjarne meldte afbud.

 

  1. Vi havde brug for at få talt sammen, og da vi i denne Corona-tid, kun må være 10 personer samlet, var der ikke nogen ide i at inviteret til åbent møde, det bliver det næste møde heller ikke.

 

  1. Vi fik drøftet forskelligt,

Marie-Luise kunne informere om digitale møder med kommunen, på både Speed og Skype. Vi har netop fået svar fra Movia, vedr. den klage, fra borger på Holmegaardsvej, som formanden havde indsendt i marts. De mener ikke der er noget at komme efter. De siger at de ikke kan vende på Tørvevej.???

 

Nissens Hus: Kontaktet skolen vedr. aktiviteter i, og svaret er at skolen bruger huset til både møder og klasse-delings aktiviteter, det bliver brugt dagligt, så vi har ikke nogen muligheder for at få anbragt bl.a. et ungdomshus på stedet – øv!

Vi må stadig holde øjne og ører åbne for muligheder for at vores unge kan få et sted at være.

 

Gadekæret står pt.stille

 

Vi var glade for at høre fra Bent Andersen at Linette og Nye&Gamle Fensmark har fået tilsagn fra Keld Møller om at ”de” har fået tildelt det portnerhus nævnt ved mødet d. 6 februar på værket, og at det ikke skal koste Nye & Gamle Fensmark noget. Tillykke! Linette har vi til gengeæld ikke hørt fra.

 

Vi var enige om at fjerne sætningen med Curties minde på intro skærmen. Det var ellers min tanke ar vi skulle vente til efter generalforsamlingen, men det trækker stadig ud, så nu fjerne vi det.

 

4.Poul kunne bl.a. meddele at vores bank-saldo pt er kr. 17.180,23

 

5.Vi må stadig afvente større forsamlingsmuligheder, før vi kan melde en ny dato ud for den udsatte generalforsamling.