Lukket Lokalrådsmøde

Torsdag d. 11. juni kl. 15.00

hos formanden

 

lukket møde

  1. 1.Til stede – Leif, John, Dorte, Poul og Marie-Luise

 

  1. 2. Siden sidst:

Leif:  flytter til Næstved, men bliver til generalforsamlingen, det er vi kede af.

John: har gang i indkøb af nyt flag, det gamle trænger til udskiftning + ny line plus rensning af

Flagstang. Faktura skal sendes til Poul. John giver Anders besked om vore drøftelser i forhold til betaling af

Poul: har nogle fa. som godt vil have reklame på vores monitor, han sætter dem i forbindelse

med  vores IT mand Anders.

Poul er blevet kontaktet af Lars Rude som havde forespørgsel om generalforsamling og om der var kommet noget ud af mødet med kommunen på biblioteket 29. jan. Poul giver svar.

 

  1. 3. Værket: Keld Møller havde svaret på min første henvendelse vedr mgl invitation til Lokalrådets deltagelse i hverken åbning eller indvielse; men jeg havde ikke modtaget hans svar.

 

Ad. 4. Nye & gamle Fensmark – ser ud til at være kommet i mål nede på værket. Vi lukker sagen her.

 

  1. 5. Gadekæret – Gritt er gået på efterløn – vi må se hvordan vi kommer videre i den planlægning.

 

  1. 6. Det var der almindelig enighed om.

 

  1. 7. Generalforsamlingen – Da vi nu går ind i sommerferieperioden, og en ny annoncering skal sendes ud 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, havner vi midt i sommerferien, og det er ganske sikkert ikke et godt tidspunkt. Derfor er vores udmelding en yderligere udsættelse til sidst i september først i oktober, dette i overensstemmelse med alle parter i sagen.

 

Vi drøftede sommerudflugt.

 

Slut kl. 16.45