Referat af Lokalrådsmøde

Tirsdag d. 11. august 2020 – kl 19.00

 

Dagsorden

1.Til stede

  1. Evt. indlæg fra tilhører
  2. Siden sidst ved hvert enkelt medlem
  3. Opfølgning af mødet d. 10. aug i Rådmandshaven vedr. Grønne arealer
  4. Evaluering af sommer udflugt
  5. Dato for annoncering & dato for afholdelse af generalforsamling.
  6. Evt.

Slut

 

 

Referat

Indledning:

Det var noget op ad bakke at få lov at få udleveret nøglen til biblioteket, idet biblioteksledelsen åbenbart synes at der, på grund af Corona-tiden skal være begrænsninger for benyttelse af salen. Man har bl.a. en ide om at salen kun kan være åben i den personale bemandede periode. Hvilket jo ikke giver nogen mening for lokalrådet, idet vores møder ligger således at også folk som går på arbejde, har mulighed for at komme til møderne, hvilket jeg naturligvis argumenterede for på stedet. Jeg fik nøglerne med påbud om at vi var ude af huset inden kl. 22.00, hvilket jeg roligt kunne love, da vi så godt som altid er ude før kl. 21.00

 

Ad 1. Poul, John, Bjarne og Dorte og Marie-Luise .  Afbud:  Leif

 

Ad 2. Ingen tilhører

 

Ad 3. Kassereren  udmelder saldo kr. 14.974,23. Poul melder at alle husene i Kattekæret er revet ned – klar til genopbygning.

John: kontakter  kommunen for  at  få dem til at rengøre flagstængerne før de får nye snore på.

Taler med Brugsen – omkring reklame på monitor.

Marie-Luise: nye mødedatoer for resten af 2020:  15/9,  6/10 og 17/11

 

Ad 4. Det blev kun Poul og Marie-Luise som deltog i mødet på Rådmandshaven. Det blev blot en rekapitulering af hvad vi i forvejen havde aftalt, nemlig de 3 projekter som havde kommunens bevågenhed: Gadekæret – Folkeparken – og måske kirkestien, men den kunne måske komme ind under et andet projekt. Man ville nu videregive forslagene til landskabsarkitekterne og se hvad de evt kunne komme op med, hvorefter de vil kontakte os til drøftelse af deres udkast, og hvor langt pengene rækker (højst sandsynligt kun til et af projekterne).

Vi hører nærmere.

 

Ad 5. Sommerudflugten løb af stablen tirsdag d. 28 juli med en frokost på Gulerodshuset (for at støtte vore lokale erhvervsdrivende) dernæst var vi inviteret til en rundtur på Holmegaard Værk, hvor Mette Bielefeldt Bruun guidede os gennem det nye museum. Det er fint anlagt, og vi fik en grundig gennemgang af de forskellige udstillinger.  Alle var enige om at det var et godt arrangement.

 

Ad 6  På grund af netop det anførte i indledningen af referatet har vi endnu ikke mulighed for at planlægge lokalrådets generalforsamling. Vi er nødt til at tage en drøftelse med biblioteksledelsen

før vi kan planlægge og fastsætte en dato for generalforsamlingen.

 

Ad. 7  Der kontaktes flere erhvervsdrivende for at tilbyde dem reklameplads  på vores monitor.

Bjarne kontakter Værket, for at høre om de kan tilbyde os et lokale, som fast base for lokalrådet.

 

Slut ca kl 20.20