Lokalrådsmøde Fensmark Bibliotek

Tirsdag d. 15. september 2020 – kl 19.00

Dagsorden

1.Til stede

 

  1. Evt. indlæg fra tilhører

 

  1. Siden sidst ved hvert enkelt medlem

 

4  Dato for afholdelse af generalforsamling & annoncering

 

  1. Status for rensning af flagstang

 

  1. Fomand

 

  1. Evt.