Afholder Ordinær Generalforsamling

I Fensmarks Biblioteks mødesal torsdag d. 8. oktober 2020  kl. 19.00

Dagsorden:

 

Referent:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer: på valg er

Bjarne Nielsen, John Poulsen, Dorte Bach,

De modtager alle gerne genvalg

Leif Hansen afgår pga fraflytning

Valg af: 2 nye rådsmedlemmer

Valg af suppleanter:  vi mgl suppleanter

Valg af revisor:  Arne Møllebro

Valg af revisorsuppleant:  Ditte Christiansen

 

 

Eventuelle  forslag til afstemning skal være formanden i hænde senest 1. oktober 2020 enten på mail: fensmarklokalraad@gmail.com eller i postkassen på Akaciehaven 20, Fensmark.

 

På generalforsamlingen består Lokalrådet kun af 5 medlemmer.  Da rådet helst skal være på 7 medlemmer, appellere vi hermed til de noget yngre borgere i Fensmark om at komme og være med.  Lad jer gerne friste til at deltage i rådet.  I skal være så hjertelig velkommen

Fensmark Lokalråd

 

BEMÆRK:  MAX ANTAL PERSONER TILLADT I SALEN :  20

HER  GÆLDER  FØRST TIL MØLLE  PRINCIPPET