Referat af Lokalrådsmøde

Tirsdag d. 6. oktober 2020 – kl 19.00

 

 

Dagsorden

1.Til stede

  1. Evt. indlæg fra tilhører
  2. Siden sidst ved hvert enkelt medlem

4  Generalforsamling d. 8-10-20 (forberedelse, indkøb etc)

  1. IT- reklamer – og ?
  2. Fomand
  3. Evt.

Slut

 

 

Referent: Marie-Luise Rye N

Ad 1. Poul Olsen, John Poulsen, Dorte Bach, Bjarne Nielsen, Leif Hansen, Marie-Luise Rye N

Ad 2. ingen fremmødte

Ad 3. Kassereren: Saldo på kto  kr. 14.974,23

Udbetale tilskud til mad til ænderne i gadekæret (Flemming fodrer)

Dorte: orienterede om teater-turen med Dansk Rakkerpak på Grønnegade teater

Ad 4. Vi mødes 18.40 – HUSK GULE SEDLER – køber øl og vand 30 i alt

Ad 5. Poul udfærdiger ”aftale-erklæring” som standard til alle aftaler om reklamer på monitor.

Ad 6. Formanden orienterede om mødet 29-9 vedr kommuneplanen 2021 i Rådmandshaven

Samt orienterede om mødet d. 7. okt ved gadekæret med Anja (kommunen), Hans,

Brugsen, Flemming, nabo  (hvis hans andet møde bliver aflyst) samt John, Bjarne og

Marie-Luise

Ad 7. forskellige emner blev berørt her, hvorefter vi tog pænt afsked med Leif Hansen som er

flyttet ind til Næstved.

Slut    20.20