Referat af  Ordinær Generalforsamling

For Fensmark Lokalråd,  d. 8. oktober 2020  kl. 19.00

Dagsorden:

Referent:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer: på valg er

Bjarne Nielsen, John Poulsen, Dorte Bach,

De modtager alle gerne genvalg

Leif Hansen afgår pga fraflytning

Valg af: 2 nye rådsmedlemmer

Valg af suppleanter:  vi mgl suppleanter

Valg af revisor:  Arne Møllebro

Valg af revisorsuppleant:  Ditte Christiansen

 

 

Referat

Referent: Marie-Luise Rye Nielsen

 

Inden generalforsamlingen gik i gang fik Mette Buck ordet:

Mette Buck, lokalbetjent (hun dækker både Fensmark, HOT, Mogenstrup og Tappernøje) og Bjørn (SSP) kom som aftalt, for at informere om indsatsen omkring de generende knallert-bøller. De havde så sent som i dag været i forbindelse med de unge – de ved hvem de er og har kontakt med så godt som alle forældre til disse unge, så de er klar over at vi ikke vil have deres ”bølle-streger”. Vi blev opfordret til at lægge politiets app på vores telefoner.

 

Ad 1: Erik Larsen meldte sig

Ad 2: Arne Møllebro,  modtog valget

Ad 3: Beretning godkendt – ingen spørgsmål til beretningen.

Ad 4: Regnskabet godkendt

Ad 5: Ingen indkomne forslag. Erik Larsen kom med en forespørgsel om lokalrådet måske kunne kontakte ejeren af den gamle forfaldne smedie på Stenskovvej, da den ikke ligefrem pynter  i bybilledet.

Ad 6: Bjarne Nielsen, John Poulsen og Dorte Bach blev alle genvalgt.

 

Lars Rude havde skriftligt bedt Arne Møllebro om at meddele, at han gerne vil stille op som medlem  til lokalrådet, selvom han ikke kunne være der personligt. Forsamlingen accepterede hans opstilling, og han blev valgt ind.

Marianne og Jørgen Galting meldte sig som suppleanter, og blev valgt

 

Arne Møllebro blev genvalgt til revisor

Ditte Christiansen blev genvalgt som revisor suppleant

 

Ad 7: Forsamlingen drøftede indgående busholdepladser og (de i vores optik) mgl  Parkering Forbudt  skilte på Holmegaardsvej. Lokalrådet bedes undersøge om ikke man kan ændre på det.

 

Formanden takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.10