Referat af

Lukket Lokalrådsmøde på Holmegaardskolen

tirsdag d. 8. juni kl. 17-18.30

Dagsorden:

1. Velkommen tilbage til (næsten) normale tilstande

2. til stede

3. formanden

4. Hvert medlem har ordet

5. Lokalrådet – hvordan skal det køre?

6. Formanden afslutter

7. Evt.

Referat:

Ad. 1 Formanden bød velkommen

Ad. 2 Bjarne Nielsen, John Poulsen, Dorte Bach, Lars Rude og Marie-Luise Rye Nielsen

Ad. 3 Formanden tog ordet og læste det resterende råds begrundelse op, for at bede Lars Rude forlade rådet frivilligt, da vi alle synes at han skaber kaos og uro i rådet, og ikke vil rette sig efter formandens henstillinger. Lars var ikke enig i formandens udlægninger, og var i øvrigt meget fortørnet over måden rådet blev konstitueret på og at hans indsigelser ikke blev taget til efterretning. Han nægtede at træde tilbage, og vi kunne, grundet rådets særlige konstruktion som folkevalgt, ikke stemme ham ud.

Da det øvrige råd ikke føler at et fortsat samarbejde med Lars Rude længere er muligt, havde man aftalt, at man samlet ville træde tilbage. Men da vi ser os selv som anstændige og ansvarlige mennesker, blev vi enige om, at vi ikke ville ”lægge rådet ned” men sørge for at blive og give det videre på behørig vis ved den kommende generalforsamling.

Ad. 4 Almindelig drøftelse af bl.a. generalforsamlingen. Der blev fremsat forslag om at holde borgermøde med nogle politikere (da det snart er valg) lige efter generalforsamlingen, så folk får muligheden for at stille spørgsmål. Det kunne måske også trække flere folk til, så der kunne være en chance for at motivere folk til at stille op til lokalrådet. Det er tænkt at det skal foregå i hallen. Bjarne og Lars vil komme med ideer til afholdelse af den kombinerede generalforsamling/borgermøde

Dato for generalforsamlingen er foreløbig sat til torsdag d.12. august. (uge 32) dvs at offentliggørelsen i medierne skal være senest uge 29.

(Har sendt en forespørgsel til Mette Dinesen, om det er en dato der kan bruges)

Ad. 5 blev ikke drøftet pga udfaldet på pkt 3

Ad. 6 Formanden gik videre til pkt. 7

Ad. 7 ingen –

Slut kl. 18.45 da flere af rådet skulle til generalforsamling kl. 19.00