Fensmark Lokalråd

Formandens Beretning for 2020 – 21

At skulle lave en beretning om 2020 bliver lidt tom. Vores sidste generalforsamling kunne vi først holde i oktober 2020, og resten af 2020 blev jo igen lukket ned pga corona. Da ikke alle valgte var tilstede ved generalforsamlingen, kunne vi jo ikke, iht sædvane holde konstituerende møde i direkte forlængelse af generalforsamlingen, men måtte finde en senere dato, hvilket først blev den 17. nov. hvor vi stadig måtte være 10 personer samlede. Nøgleposterne forblev på de samme hænder, idet man i dag ikke bare bytter poster hvis den enkelte godt vil fortsætte, fordi det giver et skrækkeligt bøvl med bank og underskrifter identitetspapirer etc. med flere ture frem og tilbage til banken, som er følgen når der foretages udskiftninger. Så derfor -så vidt det er muligt holder man gerne pladserne medmindre personen ikke selv ønsker at fortsætte på den bestemte post. Dette faldt åbenbart det ny tiltrådte medlem for brystet. Men der var andre opgaver at tage fat på hvorfor disse blev tildelt vedkommende. Det var så også det sidste møde vi holdt i 2020.

I begyndelsen af 2021 var det heller ikke muligt at holde fysiske møder, idet vores mødelokale jo ligger på biblioteket og de havde lukket salen for møder.

Vi kan nok alle blive enige om at det har været en underlig tid at befinde sig i. Især fordi det har været ens for alle ikke kun vores lille land, men hele verden. Der er ikke sket så meget i rådet, af samme årsag. Vi har holdt kontakten i form af email s og tlf samtaler, men det er det.

Vi mistede jo to af rådet gamle medlemmer, Curtie Fugl i begyndelsen af 2020 og i år mistede vi så vores kasserer Poul Olsen, vi savner dem meget, og sådanne hændelser fremmer ikke ligefrem virkelysten.

Men vi har jo ikke siddet på hænderne. Der har været adskillige møder i forbindelse med projektet ”Forskønnelse af Byrum” i denne forbindelse har kommunen jo peget på vores Gadekær i det man mente at det ville have den største indflydelse på Fensmarks byrum (bymidte) og vi er i fællesskab kommet frem til den plan som kommunen har lagt frem.(det var naturligvis mest før Corona) Der har også været møder omkring nogle af vore unge mennesker, dem der helst kun vil rode med deres knallerter. Ved det sidste møde jeg var med til i hallen lod det til at kommunen og forældrene fandt noget fælles fodslag, men jeg har ikke hørt mere om den strategi de ellers lagde for dagen.

Der vil måske også kunne laves andre ting, men det er ting som det nye lokalråd kommer til at arbejde med, evt. sammen med nogle beboerforeninger. Det vil vi orientere det nye lokalråd om, hvis der kommer et.

Der har været nogle online møder med kommunen hvor jeg har deltaget. Vi blev også opfordret til at holde kontakten i rådet på online møder, men det skal alle jo være enige om at deltage i, og det var der så nogle af os som ikke hverken kunne eller ville, hvorfor jeg ikke mente at det var en mulighed vi kunne bruge, og som denne del af rådet var enige i.

Vi har prøvet at finde en fast base for rådet, men det er lige så svært som at finde en nål i en høstak. Jeg synes at det er svært for rådet at fungere ordentligt når man er henvist til selv at skulle opbevare de ting som rådet skal bruge, arkiv, og diverse foldere og materiale som kommunen udsender, når man ikke har plads. Der er også problemet med f.eks. pc, som man forventes selv at have ”med under armen”, især på nøgleposterne. (Kommunen korresponderer jo kun på mail, så man skal have en pc) Det tages for givet at det nødvendige materiel bare bliver leveret af den som nu siger ja til posten. Den er så vigtigt hvis man skal kunne arbejde konstruktivt for/med rådet og de opgaver som følger med. Men at have en fast base – At man f.eks. kan holde møder uden at man først skal reservere stedet, så man ikke skal slæbe det hele med og pakke det ned hver gang, jeg synes ikke det er rimelige forhold når man skal yde – det man forventer rådet bør yde.

Det er en af årsagerne til at vi har mistet lysten – den anden årsag er at vi ikke føler at vi har opbakning i lokalbefolkningen – og derfor går vi.

Det jeg ikke forstår er, at man ikke ved dannelsen af de sammenlagte kommuner, fik gennemført at man fik et Medborgerhus, inden den nye kommune fik solgt alle de kommunale ejendomme. Det var der åbenbart ingen i Fensmark, der tænkte på dengang. Det er så ærgerligt, for det ville have været med til at løse nogle af de problemer vi kæmper med i dag.

Men det råd som sidder her i dag, tog en enstemmig beslutning om at gå, på mødet den 8. juni 2021, det står ved magt, – vi har intet ønske om at fortsætte, vi har virkelig mistet lysten – og vi har ingen yderligere kommentarer til den sag.

Vi takker for den tid vi fik lov at være med. For mit eget vedkommende siden 2014, og jeg ved at både Bjarne, John og Dorte har været glade for at være med, og jeg mener vi alle har gjort vores del for vores lokale samfund.

TAK!

Beretningen overgives hermed til generalforsamlingen.