Årets gang 2018 i Fensmark Lokalråd
Det blev en kompliceret start med det nye byråd.
Der var nye politiske formænd for flere af de forvaltninger, vi har meget med at gøre.
Vi oplevede, at adskillige direktører for forvaltningerne brugte den
manglende politiske styring til at
glemme den halvdel af kommunens borgere, der bor på den udvendige side af ringvejen.
Vi blev lovet borgerinddragelse af den politiske leder om udformningen af Holmegaardsvej efter kloakering.
Samtidig fortalte embedsmændene at det kunne vi godt glemme.
Vort gadekær trængte til renovering, men teknikerne benægtede feks at stenkanten var skredet visse steder men nu er vi enige om at det ikke er i orden, som det er.
De hyggede sig rigtigt og frustrationen bredte sig i Lokalrådet.
Det endte med at vor formand gennem 8 år sagde stop.
Vi har valgt at fortsætte arbejdet med at få kommunen til at få sat skik på vort område. By som land.
Og vi har fortalt Næstved, at vi vil kæmpe i mod vor oplevelse af, at de har taget os for
vore skattekroners skyld.
Vi har set, at andre kommuner fordeler kronerne ud i hele kommunen, feks. Bornholm, Vestsjælland,
Samsø. De får borgerinddragelse til at fungere, Næstved!
Det skal også ske her.
Vi har fået anerkendelse for vor formands udmelding fra andre Lokalråd i kommunen. De mener f.eks. at
møderne med kommunen om borgerinddragelse skyldes Fensmark protest. Berettigede protest.
Vi mødes med implicerede parter i Næstved Kommune. Om Holmegaardsvej og gadekæret, men også om
forholdene for vores unge; skal de have et klubhus/værested eller værksted?
Om de grønne områder ved biblioteket og mellem Holmegaardhøj og Platanvej.
Om belysningsplan – og en julebelysning?
Om skolestien i mudder og mørke forbi Oysensøen.
Om grusstien igennem Stenskoven langs Stenskovvej. Er det en trampesti? Kan man cykle på den? Farlig?
Om vor skole, som har stor betydning for ethvert landdistrikt.
Om Holmegaard Værk og muligheder for turistattraktioner her og i vores naturskønne område.
Om Plejehjemmet Røjleparken – må vi bo der, når tid er. Hvad siger Michael Perch? Hvad vil vi?
Om borgerservice på biblioteket – er det stadig sparetider eller kan borgerne forvente mere service.
Om Fensmark Skov vej fik ny belægning men hvor blev sikringen af de bløde trafikanter af mellem Hjulbæk-vejen
og Byskiltet.
Borgerne ved skoven har fortalt om trafikken. Vi kan rette op på sikkerheden, siger teknikker.
Om biblioteket, er vort profilbibliotek det bibliotek, vi har fortjent?
Om internationalt samarbejde med kommuner som vores i 20 europæiske lande.
Satellitten fik vi flyttet ud i lyset til rundkørslen ved tanken.
Om affaldssortering og skraldebilerne, der ikke blev leveret – og hvad det førte med sig.
Om busskur ved Hovleddet.
Vi forhandler med de andre lokalråd og byrådet om borgerinddragelse i ALT HVAD DER HAR MED OS AT
GØRE – se mere om ”et liv på landet og i byerne uden for Næstved
” på kommunens hjemmeside.
Vi har bedt om borgermøde om kommuneplanen – LokalUdviklingsPlan, hedder det. Det bliver i januar, så
vore meninger kan komme rettidigt frem til de rette, så vi bliver hørt.
Har du lyst til at være med til at påvirke beslutningstagerne? Er der nogle af sagerne, der interesserer dig?
Har du lyst til at hjælpe med at skrive, fotografere, formidle Fensmark til politikere. I må gerne være flere
om det og gerne gå i skole, på arbejde eller ikke. Alle timer kan bruges. Der er nok at tage fat i.
Prøv det. Næste møde i Lokalrådet er torsdag den 10. januar 2019 på biblioteket.
Glædelig Jul ønsker Fensmark Lokalråd
Marie-Luise, Bent, Curtie, Lars, Poul