Borgermøde torsdagen 7. februar

Paneldeltagere :
Borgmester Carsten Rasmussen
Kulturudvalgsformand Linda Frederiksen
Omsorg og Forebyggelse formand Michael Perch
Børn og Skole Udvalget Lars Hoppe Søe
Teknik og Miljø Brian Hornbek
Notater fra borgermødet:
Velkomst ved Lokalrådets formand, Marie-Luise
Curtie Fugl, Fensmark Lokalråd, fortalte lidt om Fensmark historie – vi har dog en historie til gode – den om hvordan Næstved og Fensmark fandt på at gå sammen i forbindelse med kommunalreformen i 2007
Borgmester Carsten Rasmussen orienterede om kommunen.
Vi betaler 25% i kommuneskat
50% af indbyggerne bor udenfor City
Kommunen har en stagnerende befolkningstal – Fensmark en lille stigning
Der forventes 120.-135.000 besøgende på Holmegaard Værk.
Kommunen og netværk arbejder hårdt på en motorvej til Rønnede (Rute 54)
Spørgsmål fra borgerne, når ikke andet er nævnt – og svar. Sorteret efter fagudvalg
Teknik og Miljø, Helle Jessen, Brian Hornbek
Skolevejen. Problemer
* ved Egevej/stien fra Tjørnevej, ringe lys, skilte mod høj hastighed
* Næstvedvej/Pinjevej/Oysensøen/Hindbærsvinget, trafik, busser, lys?
* Oysensøen/Sølunden, mudder
* Næstvedvej/Sølunden, fortov?
* Næstvedvej/Holmegaardhøj, passage
* Holmegaardsvej, trafikdæmpende chikaner – “der køres sindssygt stærkt”, I har vidst i et par år, at der skulle reetableres efter kloakering og alligevel ligger der ingen aftale/tegning. Lokalrådet bad om forslag i december 2017. Stadig lastbiler, mangler lys på fodgængerovergangen
* Tørvevej/Villavej, chikane, fodgængerfelt
* Tørvevej/Røjlevej, fodgængerfelt
* Stenskovvej/Fensmark Skov, trafik, hastighed, (ved Trollmosen mm)
Borgmester Carsten Rasmussen tager ansvar for Holmegaardsvej. Skolevejen har højeste prioritet.
Ønske om udstykning/byggemodning Højmosen/Glasmarken
Bybusser
* Savner læskure
* Savner affaldsspande
* Savner tør, fast overflade at træde ud på, hvor bussen stopper. Som i Næstved.
* Savner køreplanerne. De ældre har ikke samme muligheder for at tjekke på mobil, som feks skoleelevernes
* App med meddelelser om hvor tæt bussen er på stoppestedet
Den planlagte vej fra Glasværksvej til fordelingsrundkørslen på Rønnedevej savnes.
Borgmester Carsten Rasmussen lovede, at den er klar, senest når motorvejen åbner i år???
Affald
Lokalrådet roste samarbejdet med affaldsgruppen.
Det er svært for leverandører, når Danmark vil have andet system end de store lande, Tyskland, Frankrig.
Det betød bla, at skraldebilfabrikken, Mercedes i Frankrig, valgte at producere standardbiler inden Danmark fik de sidste 20.
Derfor kører der 2 skraldebiler side om side – og vi mangler stadig 10% af lastbilerne.
Thor Temte takkede for ros og fortalte om de grønne affaldsposer.
Vi skal prøve at undgå at bruge de grønne af 30% majs og 70% olie. Så hellere de tykke bæreposer.
Gadekæret
Vi har mulighed for at tilmelde et gadekærslaug til Teknik og Miljø.
Næsby får kr 3.000 om året.
Man kan søge fonde – til større projekter.
I denne omgang har borger og lokalråd besluttet at da gadekæret trænger, har vi bedt kommunen om at lægge stenene på plads. Gerne med en sliske, så “ænderne ikke vælter stenene ned i vandet”, som det udtrykkes. Desuden har vi bedt om at rækværket sættes i stand.
Omsorg og forebyggelse, Michael Perch
Plejehjemmet Røjleparken.
4 af de 9 huse bruges til plejehjem. 5 huse bruges til ungepsykiatrien.
Det varslede pres på plejehjemspladser er afblæst, så alle der ønsker at komme på plejehjemmet Røjleparken, skal bare ønske det, fortæller Kultur til Lokalrådet.
* Borger, som er frivillig på plejehjemmet, spurgte til en opgradering af pasning, pleje og samarbejdet.
* Frivillige kan ikke erstatte faglært personale, kun hygge.
Michael Perch fortalte, at tilsynet vurderer at kvaliteten er fin i forhold til pengene vi har.
Der foretages dialogbasserede tilsyn, som borgerne kan deltage i.
Datoerne ligger på nettet.
Lokalrådet vil forsøge at følge op med invitationer til det næste dialogbasserede tilsyn.
Kunst og kultur, Linda Frederiksen
Sidste nyt om biblioteket erstatter indlæg på borgermødet.
Lokalrådet og bibliotekar Karen Delfs har aftalt borgerinddragelse i forbindelse med Næstveds plan om at brande institutionerne/biblioteket.
Biblioteket vender tilbage, når man er klar.
En borger foreslog, at Holmegaard Kommunes borgmesterkæde kommer på Holmegaard Værk. Borgmesteren er positiv.
Kommunikation
Borger bad de ansvarlige om at få kommunikationen mellem lokalrådet og kommunen til at fungere.
Peter Jensen fik nok og Marie-Luise så sig tvunget til at nævne det sidste mulighed, når alt andet er forsøgt, at vi må søge tilknytning til andre kommuner?
Få lokalrådene til at virke, så også yngre borgere vil bruge tid og kræfter på sagen.
Linda Frederiksen lovede, “at sammen finder vi løsninger”.
Der skal 2 til en dans.
Der ligger pengepuljer til borgerinitiativer.
Børn og Unge, udvalgsformand Lars Hoppe Søe
Vi har ambitioner på skolen, vi arbejder hårdt, men skolen præsterer ikke. Den ligger lidt under landsgennemsnittet (I seneste Cepos måling nr. 1050 ud af 1400 er vist den dårligste 1/3-del? Hvilken undersøgelse henviser Lhs til?
Ny skolestruktur optimerer brug af skolen. Giver flere penge som giver bedre undervisning.
Der bruges 3 mill kr til ventilation.
Formanden takkede panelet og de fremmødte, ca 60 borgere(?)
Lokalrådet afholder generalforsamling den 28. marts 2019 kl 19 på biblioteket.

BORGERMØDE

I ET LEVENDE SAMFUND MED TRADITIONER ,

foregår i

HOLMEGAARDHALLEN

 Torsdag 7. februar kl 19.00-21.30

FENSMARK LOKALRÅD HAR INVITERET

Carsten Rasmussen, Linda Frederiksen, Lars Hoppe Søe, Daniel Lilleroi og  Michael Perch

for at belyse og besvare spørgsmål som borgerne i Fensmark måtte have omkring følgende emner:

 

BIBLIOTEK OG BORGERSERVICE

HOLMEGAARDSKOLEN

PLEJEHJEMMET

RØJLEPARKEN

FORDELINGSVEJEN (lysforhold)

HOLMEGAARDSVEJ (fartsænknings foranstaltninger?)

GADEKÆR(renovering)

GADEBELYSNING

 AFFALD

 

Lokalrådet afslutter mødet. 

Mødet forventes slut kl 21.30