Kategorien der samler alle indlæg vedr. lokalrådsmøder. Forældrekategori til kategorien generalforsamling

Referat af Lukket Lokalrådsmøde på Holmegaardskolen tirsdag d. 8. juni kl. 17-18.30 Dagsorden: 1. Velkommen tilbage til (næsten) normale tilstande 2. til stede 3. formanden 4. Hvert medlem har ordet 5. Lokalrådet – hvordan skal det køre? 6. Formanden afslutter 7. Evt. Referat: Ad. 1 Formanden bød velkommen Ad. 2 Bjarne Nielsen, John Poulsen, Dorte Bach, Lars Rude og Marie-Luise Rye Nielsen Ad. 3 Formanden tog ordet og læste det resterende råds begrundelse op, for at bede Lars [...]

2021-06-14T12:28:24+02:00juni 14th, 2021|Lokalrådsmøder|0 Kommentarer

    Lokalrådsmøde Fensmark Bibliotek Tirsdag d. 17.nov.  2020 – kl 19.00     Dagsorden 1.Til stede   Konstituering   Evt. indlæg fra tilhører   4  Siden sidst ved hvert enkelt medlem   Formand   Evt.   7  Næste møde tirsdag  12. januar 2021   slut      

2020-11-03T19:27:19+01:00november 3rd, 2020|Lokalrådsmøder|0 Kommentarer

    Referat af  Ordinær Generalforsamling For Fensmark Lokalråd,  d. 8. oktober 2020  kl. 19.00 Dagsorden: Referent: Valg af stemmetællere Valg af dirigent Formandens beretning Kassererens beretning Indkomne forslag Valg af medlemmer: på valg er Bjarne Nielsen, John Poulsen, Dorte Bach, De modtager alle gerne genvalg Leif Hansen afgår pga fraflytning Valg af: 2 nye rådsmedlemmer Valg af suppleanter:  vi mgl suppleanter Valg af revisor:  Arne Møllebro Valg af revisorsuppleant:  Ditte Christiansen     Referat Referent: Marie-Luise Rye [...]

2020-10-10T07:50:40+02:00oktober 10th, 2020|Generalforsamling|0 Kommentarer

Referat af Lokalrådsmøde Tirsdag d. 6. oktober 2020 – kl 19.00     Dagsorden 1.Til stede Evt. indlæg fra tilhører Siden sidst ved hvert enkelt medlem 4  Generalforsamling d. 8-10-20 (forberedelse, indkøb etc) IT- reklamer – og ? Fomand Evt. Slut     Referent: Marie-Luise Rye N Ad 1. Poul Olsen, John Poulsen, Dorte Bach, Bjarne Nielsen, Leif Hansen, Marie-Luise Rye N Ad 2. ingen fremmødte Ad 3. Kassereren: Saldo på kto  kr. 14.974,23 Udbetale tilskud til mad [...]

2020-10-08T08:59:10+02:00oktober 8th, 2020|Lokalrådsmøder|0 Kommentarer

    Lokalrådsmøde Fensmark Bibliotek Tirsdag d. 6. oktober 2020 – kl 19.00     Dagsorden 1.Til stede   Evt. indlæg fra tilhører   Siden sidst ved hvert enkelt medlem   4  Generalforsamling d. 8-10-20 (forberedelse, indkøb etc)   IT- reklamer – og ?   Fomand   Evt.   slut      

2020-09-30T08:07:27+02:00september 30th, 2020|Lokalrådsmøder|0 Kommentarer

    Afholder Ordinær Generalforsamling I Fensmarks Biblioteks mødesal torsdag d. 8. oktober 2020  kl. 19.00 Dagsorden:   Referent: Valg af stemmetællere Valg af dirigent Formandens beretning Kassererens beretning Indkomne forslag Valg af medlemmer: på valg er Bjarne Nielsen, John Poulsen, Dorte Bach, De modtager alle gerne genvalg Leif Hansen afgår pga fraflytning Valg af: 2 nye rådsmedlemmer Valg af suppleanter:  vi mgl suppleanter Valg af revisor:  Arne Møllebro Valg af revisorsuppleant:  Ditte Christiansen     Eventuelle  forslag [...]

2020-09-21T07:53:45+02:00september 21st, 2020|Generalforsamling|0 Kommentarer

Lokalrådsmøde Fensmark Bibliotek Tirsdag d. 15. september 2020 – kl 19.00 Dagsorden 1.Til stede   Evt. indlæg fra tilhører   Siden sidst ved hvert enkelt medlem   4  Dato for afholdelse af generalforsamling & annoncering   Status for rensning af flagstang   Fomand   Evt.  

2020-09-12T21:17:05+02:00september 12th, 2020|Lokalrådsmøder|0 Kommentarer

  Referat af Lokalrådsmøde Tirsdag d. 11. august 2020 – kl 19.00   Dagsorden 1.Til stede Evt. indlæg fra tilhører Siden sidst ved hvert enkelt medlem Opfølgning af mødet d. 10. aug i Rådmandshaven vedr. Grønne arealer Evaluering af sommer udflugt Dato for annoncering & dato for afholdelse af generalforsamling. Evt. Slut     Referat Indledning: Det var noget op ad bakke at få lov at få udleveret nøglen til biblioteket, idet biblioteksledelsen åbenbart synes at der, på [...]

2020-08-17T15:34:07+02:00august 17th, 2020|Lokalrådsmøder|0 Kommentarer

    Lokalrådsmøde Fensmark Bibliotek Tirsdag d. 11. august 2020 – kl 19.00     Dagsorden 1.Til stede   Evt. indlæg fra tilhører   Siden sidst ved hvert enkelt medlem   Opfølgning af mødet d. 10. aug i Rådmandshaven vedr. Grønne arealer   Evaluering af sommer udflugt   Dato for annoncering & dato for afholdelse af generalforsamling.   Evt.   slut      

2020-08-07T19:25:13+02:00august 7th, 2020|Lokalrådsmøder|0 Kommentarer

Lukket Lokalrådsmøde Torsdag d. 11. juni kl. 15.00 hos formanden   lukket møde 1.Til stede – Leif, John, Dorte, Poul og Marie-Luise   2. Siden sidst: Leif:  flytter til Næstved, men bliver til generalforsamlingen, det er vi kede af. John: har gang i indkøb af nyt flag, det gamle trænger til udskiftning + ny line plus rensning af Flagstang. Faktura skal sendes til Poul. John giver Anders besked om vore drøftelser i forhold til betaling af Poul: har [...]

2020-06-12T20:09:50+02:00juni 12th, 2020|Lokalrådsmøder|0 Kommentarer
Go to Top