Lokalrådet

Fensmark lokalråd er en kommunal foranstaltning af frivillige borgere som varetager områdets interesser. Her på siden finder praktiske oplysninger om Fensmark og om lokalrådets arbejde.

Formand
Kenneth MacAlpine
fensmarklokalraad@gmail.com

Kasserer
Mie Nielsen

Næstformand
John Bøgh

Sekretær
Pinaki Thorlin

Øvrige
Rasmus W. Jensen
Lone Møllebro
Martin G. Larsen

Suppleanter
Jan Pollas
Jimmy M. Hansen

Revisor 
Arne Møllebro
20866546
arne@fensmark.dk

Revisorsuppleant 
Ditte Christiansen