Lokalrådet

Formand
Marie-Luise Rye Nielsen
55 54 64 94
fensmarklokalraad@gmail.com

 

Kasserer
Poul C. Olsen
88174876
28476562
pcolsen@stofanet.dk

Næstformand

Curtie Fugl
55546958
40456958
curtie@stofanet.dk

Bjarne Nielsen

Dorte Bach

John Poulsen

Leif Hansen

Revisor 
Arne Møllebro
20866546
arne@fensmark.dk

Revisorsuppleant 
Ditte Christiansen