Fensmark – historie, kunsthåndværk og lokalliv

Fensmark har i en årrække fungeret som forstad til Næstved. Samtidig er en stor del af byudviklingen i Næstved sket mod nordøst, så de to byer nu nærmer sig hinanden med hastige skridt. Sammen med bl.a. den nye omfartsvej, Ring Nord omkring Næstved, er Fensmark-området et af de steder, hvor der er sket en betydelig befolkningstilvækst de sidste 10-15 år og der vil fortsat ske en væsentlig udvikling i fremtiden. Fensmark er attraktivt beliggende i forhold til naturområder og har et rigt foreningsliv for alle aldersgrupper.

Det er særligt den internationalt beskyttede Holmegårds Mose, med højmosen, tørvegravene og Glasværket, som historisk set sætter sit præg på byen. Mod øst grænser godslandskabet omkring Holmegård Gods op til byen. Mod vest er det Stenskoven og Fensmark Skov der præger kanten af byen. Det er især mod syd og sydvest den fremtidige boligudvikling vil ske. Det er et lille samfund med den velfungerende skole, Holmegaard Skole, der omfatter afdelingerne: Fensmark, Holme-Olstrup samt Toksværd. Ligeledes rummer byen mange gode tilbud inden for daginstitutioner.

Historisk set er Fensmark vokset op omkring Holmegård Glasværk, som i mange år gav arbejde til en stor del af af byens beboere. En eventyrlig verden åbner sig snart, når Det Ny Holmegaard indvies i 2019. Et univers af oplevelser, uddannelse og erhverv. 15.000 kvadratmeter og 10.000 års historie samlet på ét sted. Det Ny Holmegaard bliver et moderne og højteknologisk kulturhistorisk museum med afsæt i de kreative erhvervs historie. Fra nutidens begyndelse i 1820’erne til i dag.

Natur

Holmegård Mose

Den 600 ha store Holmegaard Mose er en højmose. En sjælden naturtype i Danmark. Fredningen af to omgange gør, at 563 ha nu er fredet og det blev bestemt, at højmosen skulle genskabe og plejes.  Gennem de seneste år har dette arbejde stået på, så nu er det tiden, der skal gøre arbejdet med genskabelsen. Der er etableret vandrestier, og på højmosen der opsat et udkigstårn, hvorfra man kan kigge ud over mosen. Er man i mose på det rigtige tidspunkt, kan man se traner og ravne, og også nogle af de store rovfugle har fundet vej til mosen. På selve mosen kan man finde orkideer, planteædende blomster, kæruld mm og ser man nøje efter, kan man også observere snoge, hugorme, sålorme o. lign. Der kan læses mere på www.holmegaard-mose.dk eller på www.dofbasen.dk.

Skove

ved højmosenOp til Holmegaard Mose ligger Fensmark Skov og ca. 1 kilometer derfra har vi Stenskoven. I begge skove er der flere gode stier, så mulighederne for at gå en tur i skoven på alle årstider, hvad enten det gælder den anemonefyldte forårsskov, den grønne sommerskov, den gyldne efterårsskov eller om vinteren mellem de nøgne træer. Også i skovene er der masser af dyre- og planteliv.
Disse 2 skove ligger nord og vest for Fensmark by men også i den østlige del af lokalområdet har vi skov, nemlig Dyrehaven, og lige nord herfor, mod grænsen ind til Faxe kommune, har vi Røde Bro, hvorunder der løber den øvre del af Sjællands størst å, Susåen. Efter en tur nordpå til syd for Ringsted, vender åen tilbage til området, da den Nedre del af Susåen kommer  til syne ved Ganges Bro. På den mellemste og nedre del af Susåen er der rig mulighed for at leje kanoer, så derkan tages en tur på Susåen og nyde landskaberne.

Kultur og kunst

Folkemusikhuset –  Fensmarks kulturperle

– midt på Holmegaardsvej
Folkemusikhuset er et aktivt hus, der bruges af flere forskellige kulturelle foreninger.
Søg på www.folkemusikhuset.dk  for at få oplysninger / links til det der interesserer dig mest

Det ny Holmegaard

I udkanten af Holmegaard mose ligger Holmegaard Glasværk. Mosens tørv var en af grundene til, at glasværket blev placeret her. Selv om der ikke mere benyttes tørv, er der stadig gang i glasemballagefremstillingen, nu under navnet Ardagh.
Den gamle kunstglasafdeling er lukket, men bygningerne er der stadig og der arbejdes hårdt på at skaffe penge til at kunne erhverve bygningerne.
Her er det så meningen, at der skal laves levende museum, hvor bl.a. glasfremstillingen vil blive fremvist.
Samtidig vil der kunne udstilles nogle af glassamlingens ca. 35.000 genstande, hvilket er Nordens største glassamling. Samlingen er samtidig de sidste ca. 200 års glasproduktionshistorie.
Ud over glassamlingen, vil der også blive plads til verdens største samling af Kähler-keramik.
Det forventes også, at der vil blive plads til noget om de oldtidsfund, der er gjort i mosen og ikke at forglemme hele historien om tørvegravningen og hvad tørvene har betydet ikke alene for glasværket, men også for lokalbefolkningen.
Der kan læses mere på fx:
Det ny Holmegaard

Kunsten har også rødder i Fensmark – Christian Winther og Arne Bang

Digteren Christian Winther  
Fensmark præstegård er digteren Christian Winthers føde- og barndomshjem, og det forpligter.
Han er en af Danmarks store digtere, hvis værker er blevet læst og sunget i flere generationer.
Det var ham, der gjorde Fensmarks navn landskendt med digtet “En ven”; så kendt, at mange stadig giver sig til at citere digtets første vers: Hvor Fensmark hæver sit kirketelt, med den røde top imod sky …, når vi fortæller, at vi kommer fra Fensmark.

Arne Bang, 1901-1983, dansk billedhugger og keramiker.Bror til Jacob Eiler Bang. Uddannet på Kunstakademiet i København hos E. Utzon-Frank 1920-25 og 1928-29. Arne Bang havde værksted sammen med keramikeren Carl Halier, før han i 1929 kom til Holmegaards Glasværk. Stentøjsproduktionen her og i hans eget værksted i Fensmark omfattede dyreskulpturer samt et stort udvalg af brugsting i en stram, art déco-præget stil. Han havde også en mindre produktion af glas.

Dervar mange kunstnere tilknyttet glasværket bl.a.Jacob E Bang og Per Lutken .

I dag huser Fensmark flere billedkunstnere, en keramiker og et glasværksted, samt galleriet Dragehøj

Motion og fritid

I lokalområdet er der et rigt foreningsliv. Det omfatter selvfølgelig de almindelige idrætsgrene såsom fodbold, håndbold gymnastik mm, men også spejder og ungdomsforeninger er til stede, også en lidt mere speciel nemlig Quad Racing.
Af ikke idrætslige foreninger kan nævnes ”Venner af Europa”, Folkeuniversitet, vinklub mm. Alle foreninger og meget mere kan findes på
http://fensmark.net/

Kirker

Fensmark og Rislev kirker er forbundet i et 2 sogns pastorat med en sognepræst, som bor i præstegården i Fensmark.
Præstegården har også en særlig betydning da det er Chr. Winthers fødehjem. Dette kan man også læse om på kirkernes hjemmeside.
Kirkerne er fra omkring 1200-tallet og benyttes flittigt af sognenes beboere.
Kirkerne har fælles hjemmeside som man kan finde på : www.fensmarkkirke.dk