Forside2021-08-18T14:01:49+02:00

Fensmark lokalråd er en kommunal foranstaltning af frivillige borgere som varetager områdets interesser. Her på siden finder praktiske oplysninger om Fensmark og om lokalrådets arbejde.

logo

Referat fra generalforsamlingen i Fensmarks Lokalråd torsdag d. 12. august 2021.   Dagsorden   Valg af stemmetællere Valg af dirigent Formandens beretning Kassererens beretning udgår (kasseren er afgået ved døden i April 2021) Regnskabet er revideret – Dirigenten gennemgår regnskabet Indkomne forslag Valg af 7 nye medlemmer: følgende nuværende medlemmer afgår og modtager ikke genvalg Marie-Luise Rye Nielsen, Bjarne Nielsen, John Poulsen, Dorte Bach, Valg af suppleanter:  Rådet mgl også suppleanter Valg af revisor:  Arne Møllebro Valg af revisorsuppleant:  Ditte Christiansen Evt.   Referat   Formanden byder velkommen, og udtrykker håb om et godt møde. Ad 1) Til stemmetællere vælges Lisbeth Nielsen og Jesper Nielsen.   Ad 2) Arne Møllebro vælges som dirigent . Dirigenten  oplyser at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet 3 uger før afholdelse (offentligtgjort i Ugeavisen  d. 14/7-2021 samt Sjællandske d. 20/7) og derfor beslutningsdygtigt. Han giver ordet videre til formanden.   Ad 3) Formandens beretning godkendes efter følgende spørgsmål   Der var spørgsmål fra deltagerne: - En ville gerne vide grunden til at hele lokalrådet går af. Formanden svarer at samtlige medlemmer har mistet lysten, men ellers ikke ønsker at kommentere yderligere på årsagen.   -  Nogle ville gerne oplyses om Lokalrådets funktion og ansvarsområder samt tidsforbrug for bedre at kunne vurdere arbejdet I Rådet samt arbejdsbyrden heri. Formanden svarer at der bruges 5 hele dage per md I hendes funktion og at der derudover er møder med politikerne. At rådet har arbejdet med projekt Gadekær, chikaner/trafiksikring for skolebørn på Holmegårdsvej, skiltning og turisme i Lokalrådets område, samt sørget for at genere midler til rensning og op-maling af Chr. Winther [...]

august 16th, 2021|Categories: Generalforsamling|0 Comments

Ét klik til alle oplevelser i Næstved Kommune på www.mærknæstved.dk

Besøg Næstved Kommune på www.naestved.dk

Go to Top