Loading...
Forside2019-05-14T20:51:18+02:00

Fensmark lokalråd er en kommunal foranstaltning af frivillige borgere som varetager områdets interesser. Her på siden finder praktiske oplysninger om Fensmark og om lokalrådets arbejde.

Lokalrådets næste møder på biblioteket er

tirsdag 6. august 2019 kl. 19.00

tirsdag 10. september 2019 kl. 19.00

tirsdag 8. oktober 2019 kl. 19.00

tirsdag 5. november 2019 kl. 19.00

logo

generalforsamlingsreferat

Referat  Generalforsamling i Bibliotekets mødesal Torsdag d. 28. marts 2019  kl. 19.00   Dagsorden: Referent:  Marie-Luise Rye Nielsen Valg af stemmetællere Valg af dirigent Formandens beretning Kassererens beretning Indkomne forslag Valg af medlemmer: Valg af suppleanter: Valg af revisor:  Arne Møllebro Valg af revisorsuppleant:  Ditte Christiansen Evt. forslag til afstemning skal være formanden i hænde senest 15. marts 2019 enten på mail: fensmarklokalraad@gmail.com eller i postkassen på Akaciehaven 20, Fensmark.   Fremmødte borgere:  18   Ad 1.   John Poulsen og Michael Perch Ad 2.   Arne Møllebro Ad 3.   Formandens beretning blev godkendt efter en meget lang og livlig debat Ad 4.   Kasserer Bent Andersen afgav beretning på regnskabet, som herefter blev godkendt. Bent havde meddelt at han ikke fortsætter i lokalrådet, hvilket han gentog her, men er villig til at blive på posten til en ny kasserer melder sig. Ad 5.   ingen indkomne forslag Ad 6.   Valg: Marie-Luise Rye Nielsen modtog genvalg Curtie Fugl fortsætter, var ikke på valg Poul Olsen tager alligevel et år mere. Bent Andersen gik af Valg af suppleanter: John Poulsen Dorte Bach Bjarne Nielsen Leif Hansen --- Arne Møllebro modtog genvalg som revisor --- Ditte Christiansen modtog genvalg som revisor suppleant   Ad 7.   Der var en livlig debat om gadekæret (bl.a. ejerskabet, som kun delvist er kommunen) – Folkemusikhuset – borgerbudgetter – ungdomsskole – skole . Generalforsamling var slut kl. 21.20   Rådet konstituerede sig efterfølgende, og ser herefter ud som anført nedenfor: Formand: Marie-Luise Rye Nielsen, Næstformand: Curtie Fugl, Kasserer: Poul Olsen Bjarne Nielsen, Dorte Bach, John Poulsen og Leif Hansen.   IT ansvarlig: Thomas Arvedsen [...]

april 3rd, 2019|Categories: Generalforsamling|0 Comments

Ét klik til alle oplevelser i Næstved Kommune på www.mærknæstved.dk

Besøg Næstved Kommune på www.naestved.dk