Hjertestarternes placering i Fensmark

  • Superbrugsen, Næstvedvej 2
  • Holmegaardskolen, Villavej, afd. C
  • Folkemusikhuset, Holmegaardsvej 56
  • Holmegaardhallen, Glasværksvej
  • Ardagh Glass, Glasværksvej
  • Røjleparken, Røjlevej 100
  • Fensmark Kirke, våbenhus, Chr. Winthersvej