Loading...
Forside2019-05-14T20:51:18+02:00

Fensmark lokalråd er en kommunal foranstaltning af frivillige borgere som varetager områdets interesser. Her på siden finder praktiske oplysninger om Fensmark og om lokalrådets arbejde.

Lokalrådets næste møder på biblioteket er

tirsdag 6. august 2019 kl. 19.00

tirsdag 10. september 2019 kl. 19.00

tirsdag 8. oktober 2019 kl. 19.00

tirsdag 5. november 2019 kl. 19.00

logo

Referat af Lokalrådsmøde  Torsdag d. 13. februar  2020   Dagsorden: 1.Til stede 2.Godkendelse af dagsorden 3.Valg af ordstyrer 4.Kasserer (foreløbigt regnskab for 2019) 5.Indlæg fra evt. tilhører 6.Formanden  –  rådets evaluering af 29. jan.,( husk opfølgningsmøde 18.2 i Rådmandshaven)  samt orientering om følgende emner: -  møde bestyrelsen Folkemusikhuset 23. jan                                                                                            -  Formandsmøde  i Tybjerg 1. feb. - møde m/Keld Møller og Linette på Værket  6. feb                                                                                               -  møde Fensmarkprisen 6. feb                                                                                                  – - - -   - Venner af Europa møde 11. feb. - klage fra borger vedr. skolen modt tlf. 24. jan (tryghedsambassadør) 7..IT – status på opsættelse af monitor i Brugsen 8 .Siden sidst – fra bestyrelsesmedlemmer 9  Evt.   Referat Ad 1. Poul Olsen, Leif Hanen, Dorte Bach, John Poulsen, Marie-Luise Rye, Ditte Christiansen. Gæster: Bent Andersen og Lars Rude Ad 2. Godkendt Ad 3. Marie-Luise som også er referent . Fik bekræftet af rådet at vi melder mødedage for 2021 til Folkemusikhusets – som styrer forenings-kaldenderen, og som gerne vil have dem nu-   Ad 4. Regnskabet var ikke helt klart da der mgl et bilag, saldo pr. 6. januar 2020  kr. 21.343,56   Ad 5. Bent  fremsatte en klage over 1) at monitoren i Brugsen ikke virker, 2) at hjemmesiden ikke er til at bruge da han ikke kunne finde hverken dagsorden eller referater. Han ønskede også at vide hvordan det går med Værkets imødekommenhed overfor  ”Fensmarks hjertebarn” (hans ordvalg)  Nye og Gamle Fensmark og stifteren af samme, Linette Bach. Han mener at lokalrådet bør offentliggøre referater etc fra møderne så alle kan være orienteret. Hvilket jeg ikke er [...]

februar 19th, 2020|Categories: Lokalrådsmøder|0 Comments

Ét klik til alle oplevelser i Næstved Kommune på www.mærknæstved.dk

Besøg Næstved Kommune på www.naestved.dk